123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

安居乐业 

ān jū lè yè

Literal Meaning 字面意思

Peaceful living, enjoying work

Definition 定义

To live and work in peace and contentment; a quiet and steady life

Similar English Idioms 相似英文习语

To be at peace with the world; to settle down; to put down roots; down-home

Example 例句

经历了那么多事情后,原以为他从此只想过安居乐业的生活,没想到他却选择了上战场!After what he's been through, you'd think he'd just want to settle down and live in peace. Instead, he chose to enter the warzone!

Similar 相似词

安土乐业

Opposite 相反词

流离失所
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不劳而获 bùláoérhuò

出人头地 chūréntóudì

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

团团圆圆 tuántuányuányuán

不自量力 búzìliànglì

家喻户晓 jiāyùhùxiǎo

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

灵机一动 língjīyídòng

路不拾遗 lùbùshíyí

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

目空一切 mùkōngyíqiè

全心全意 quánxīnquányì

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

事半功倍 shìbàngōngbèi

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

无微不至 wúwēibúzhì

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

鸦雀无声 yāquèwúshēng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一视同仁 yíshìtóngrén

依依不舍 yīyībùshě

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

再接再厉 zàijiēzàilì

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

左右为难 zuǒyòuwéinán

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

不亦乐乎 búyìlèhū

双喜临门 shuāngxǐlínmén

饮水思源 yǐnshuǐsīyuán