123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

灵机一动

líng jī yí dòng

Literal Meaning 字面意思

Spirit and resources, sudden movement

Definition 定义

To suddenly come up with ideas and solutions; to be inspired to act

Similar English Idioms 相似英文习语

Aha moment; light bulb moment; flash of inspiration; spark of imagination; flash of genius

Example 例句

她卡在小说的第一页卡了很久,始终写不出来,结果在咬下那块饼干的瞬间,突然灵机一动,最后在一个下午就写了300页。 She was stuck at the first page of her novel for the longest time, but biting into that cookie gave her a flash of inspiration, and she ended up writing 300 pages in one afternoon.

Similar 相似词

灵光一闪

Opposite 相反词

一成不变
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

杯弓蛇影 bēigōngshéyǐng

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不劳而获 bùláoérhuò

乘风破浪 chéngfēngpòlàng

出人头地 chūréntóudì

出神入化 chūshénrùhuà

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

改过自新 gǎiguòzìxīn

不务正业 búwùzhèngyè

急中生智 jízhōngshēngzhì

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

灵机一动 língjīyídòng

名落孙山 míngluòsūnshān

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

千姿百态 qiānzībǎitài

全心全意 quánxīnquányì

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

事半功倍 shìbàngōngbèi

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

同心协力 tóngxīnxiélì

温故知新 wēngùzhīxīn

为非作歹 wéifēizuòdǎi

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

一石二鸟 yìshíèrniǎo

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

再接再厉 zàijiēzàilì

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

足智多谋 zúzhìduōmóu

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自言自语 zìyánzìyǔ