123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

见义勇为

jiàn yì yǒng wéi

Literal Meaning 字面意思

See what's just and act bravely

Definition 定义

To extend help towards just causes; to possess righteous courage

Similar English Idioms 相似英文习语

Lion-hearted; stout hearted; do-gooder; Good Samaritan; humanitarian; bleeding heart; a knight in shining armor; fairy godmother

Example 例句

当小明看到老太太遇到抢劫时,就算抢匪的身形比他大了三倍,他还是见义勇为地去追抢匪。 When Ming saw the old lady being robbed, he bravely chased the thief, even though the thief was three times his size.

Similar 相似词

热心助人

Opposite 相反词

自私自利
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

安居乐业 ānjūlèyè

半途而废 bàntúérfèi

不耻下问 bùchǐxiàwèn

不可救药 bùkějiùyào

乘风破浪 chéngfēngpòlàng

大公无私 dàgōngwúsī

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

得过且过 déguòqiěguò

改过自新 gǎiguòzìxīn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

光明正大guāngmíngzhèngdà

不务正业 búwùzhèngyè

不自量力 búzìliànglì

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

聚精会神 jùjīnghuìshén

口是心非 kǒushìxīnfēi

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

灵机一动 língjīyídòng

路不拾遗 lùbùshíyí

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

目空一切 mùkōngyíqiè

全心全意 quánxīnquányì

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

舍己为人 shějǐwèirén

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

守株待兔 shǒuzhūdàitù

司空见惯 sīkōngjiànguàn

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

同心协力 tóngxīnxiélì

忘恩负义 wàngēnfùyì

温故知新 wēngùzhīxīn

为非作歹 wéifēizuòdǎi

无微不至 wúwēibúzhì

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

袖手旁观 xiùshǒupángguān

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

一望无际 yíwàngwújì

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

再接再厉 zàijiēzàilì

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自言自语 zìyánzìyǔ