123 Chinese Idioms (成语), 100 from the Singapore Primary School Curriculum List—more soon!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
chengyu
成语 Chinese Idiom Cartoon

载歌载舞

zài gē zài wǔ

Literal Meaning 字面意思

Bring the song, bring the dance

Definition 定义

To sing and dance

Similar English Idioms 相似英文习语

Sing/dance up a storm

Example 例句

他们在昨晚的派对上,听着韩国流行歌曲载歌载舞,彻夜狂欢,非常热闹。 Last night, they sang, danced and partied to K-pop music all night, and had a wild time.

Similar 相似词

手舞足蹈、欢欣鼓舞

Opposite 相反词

垂头丧气、闷闷不乐
0
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit Your Example

相关成语

安居乐业 ānjūlèyè

出神入化 chūshénrùhuà

打退堂鼓 dǎtuìtánggǔ

团团圆圆 tuántuányuányuán

见机行事 jiànjīxíngshì

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

津津有味 jīnjīnyǒuwèi

口齿生香 kǒuchǐshēngxiāng

口是心非 kǒushìxīnfēi

灵机一动 língjīyídòng

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

屁滚尿流 pìgǔnniàoliú

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

三思而行 sànsīérxíng

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

手舞足蹈 shǒuwǔzúdǎo

为非作歹 wéifēizuòdǎi

七嘴八舌 qīzuǐbāshé

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

一石二鸟 yìshíèrniǎo

一视同仁 yíshìtóngrén

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

以身作则 yǐshēnzuòzé

再接再厉 zàijiēzàilì

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

装聋作哑 zhuānglóngzuòyǎ

狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn

虎头虎脑 hǔtóuhǔnǎo

不亦乐乎 búyìlèhū

指手画脚 zhǐshǒuhuàjiǎo | 比手画脚 bǐshǒuhuàjiǎo

自言自语 zìyánzìyǔ

双喜临门 shuāngxǐlínmén