/10

டிம் சம் வீரர்களோடு ஒன்றிணைந்து கோவிட்-19 கொரொனா கிருமிகளைக் குழந்தைகள் எதிர்த்துப் போரிட 10 வழிகள்

ஒரு பொது இடத்திலிருந்து நீங்கள் திரும்பும்போது, நீங்கள் உடனடியாகச் செய்ய வேண்டியது:

Question Image

தும்மல் வருகிறது, ஆனால் டிஷ்யூ இல்லையா?

Question Image

மூக்கில் அரிப்பு ஏற்படுகிறதா?

Question Image

கோவிட்19 கொரொனா கிருமிகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள, நான் என் தகவல்களைப் பெற வேண்டியது:

Question Image

எனக்கு காய்ச்சல்/ இருமல்/ மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உள்ளது. நான் செய்ய வேண்டியது:

Question Image

மக்களைச் சந்திக்கிறீர்களா?

Question Image

கோவிட்-19 நோயை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான சிறந்த வழி:

Question Image

கண்கள் களைப்பாக இருக்கின்றனவா?

Question Image

கோவிட்19-இன் பாதிப்புக்கு ஆளாகும் வாய்ப்புகள் வயது மூத்தவர்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது. உதவியாக இருப்பதற்கு என்னால் இயன்றது:

Question Image

நான் ஒரு முகக்கவசத்தை அணிவது:

Question Image

Your score is

0%

Don`t copy text!