/10

Sampung paraan para sa mga bata upang labanan ang COVID-19 CORONAVIRUS kasama ng Dim Sum Warriors

Pagod ba ang iyong mga mata?

Question Image

KUNG IKAW AY GALING SA PUBLIKONG LUGAR, DAPAT MONG GAWING KAAGAD:

Question Image

PARA MALAMAN KO LAHAT TUNGKOL SA COVID19 CORONAVIRUS, Dapat kong malaman ang mga balita na manggagaling sa:

Question Image

MGA MAY EDAD NA (MATANDA) AY MAHINA SILA AT MADALING KAPITAN NG SAKIT SA COVID 19. Para makatulong ka, dapat mo silang:

Question Image

Nangangati ba ang iyong ilong?

Question Image

Meron akong lagnat ubo /nahihirapan huminga.
Dapat ako ay:

DAPAT AKONG MAGSUOT NG MASK:

Question Image

ANG PINAKAMAGALING PARA IPAGLABAN ANG COVID 19 AY ITO:

Nais mo bang bumahing pero wala kang tisyu?

Question Image

Makipagkita sa mga tao?

Question Image

Your score is

0%

Don`t copy text!