CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

忘恩负义

wàng ēn fù yì

Literal Meaning 字面意思

Forget kindness, betray righteousness

Definition 定义

Ungrateful

Similar English Idioms 相似英文习语

Biting the hand that feeds you

Example 例句

没想到你是个忘恩负义的人!我好心分你糖果吃,你却去告诉老师我昨天没有写作业! You ungrateful fellow! I gave you candy, yet you snitched to the teacher that I didn't do my homework!

Similar 相似词

恩将仇报、背恩忘义

Opposite 相反词

知恩图报、感恩怀德
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

Coming soon! 敬请期待!

1
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

饮水思源 yǐnshuǐsīyuán

志同道合 zhìtóngdàohé

再接再厉 zàijiēzàilì

无微不至 wúwēibúzhì

为非作歹 wéifēizuòdǎi

同甘共苦 tónggāngòngkǔ | 同甘同苦 tónggāntóngkǔ

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

情同手足 qíngtóngshǒuzú

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

花言巧语 huāyánqiǎoyǔ

害群之马 hàiqúnzhīmǎ

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

唇亡齿寒 chúnwángchǐhán

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

守望相助 shǒuwàngxiāngzhù

舍己为人 shějǐwèirén

伤天害理 shāngtiānhàilǐ

千方百计 qiānfāngbǎijì

蒙在鼓里 méngzàigǔlǐ

良药苦口 liángyàokǔkǒu

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

安居乐业 ānjūlèyè

落叶归根 luòyèguīgēn

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!