CLUB and PLUS members get the drawing videos! Try now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
chengyu

再接再厉

zài jiē zài lì

Literal Meaning 字面意思

Again catch, again strict

Definition 定义

Make persistent efforts; keep on trying

Similar English Idioms 相似英文习语

Stick with it; keep at it; keep your nose to the grindstone

Example 例句

虽然我们班在这次的运动会得到第二名,但我们还要再接再厉,希望下一次可以得到第一名。 Though our class came in second at this year's sports meet, we must keep trying, and hopefully we will come in first next year.

Similar 相似词

努力不懈、勇往直前、马不停蹄

Opposite 相反词

得过且过、知难而退
                               

Let's Draw This 成语!

Only paid subscribers get to watch the video by logging in

1
0

Can you write your own example?

LOGIN to leave a comment
No Account? REGISTER FREE

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


相关成语

双喜临门 shuāngxǐlínmén

虎头蛇尾 hǔtóushéwěi

再接再厉 zàijiēzàilì

载歌载舞 zàigēzàiwǔ

无微不至 wúwēibúzhì

提心吊胆 tíxīndiàodǎn

守株待兔 shǒuzhūdàitù

全心全意 quánxīnquányì

旗开得胜 qíkāidéshèng

目空一切 mùkōngyíqiè

目不转睛 mùbùzhuǎnjīng

灵机一动 língjīyídòng

冷言冷语 lěngyánlěngyǔ

口是心非 kǒushìxīnfēi

聚精会神 jùjīnghuìshén

井底之蛙 jǐngdǐzhīwā

刮目相看 guāmùxiāngkàn

奉公守法 fènggōngshǒufǎ

得过且过 déguòqiěguò

不劳而获 bùláoérhuò

不耻下问 bùchǐxiàwèn

半途而废 bàntúérfèi

孟母三迁 mèngmǔsānqiān

不亦乐乎 búyìlèhū

蒸蒸日上 zhēngzhēngrìshàng

一视同仁 yíshìtóngrén

掩耳盗铃 yǎněrdàolíng

袖手旁观 xiùshǒupángguān

温故知新 wēngùzhīxīn

忘恩负义 wàngēnfùyì

事半功倍 shìbàngōngbèi

舍己为人 shějǐwèirén

千方百计 qiānfāngbǎijì

理直气壮 lǐzhíqìzhuàng

斤斤计较 jīnjīnjìjiào

见义勇为 jiànyìyǒngwéi

不自量力 búzìliànglì

不务正业 búwùzhèngyè

光明正大guāngmíngzhèngdà

改过自新 gǎiguòzìxīn

出人头地 chūréntóudì

百尺竿头 bǎichǐgāntóu

安居乐业 ānjūlèyè

狐假虎威 hújiǎhǔwēi

争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu

幸灾乐祸 xìngzāilèhuò

同心协力 tóngxīnxiélì

三思而行 sànsīérxíng

Don`t copy text!